Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

SKUEV3342 Drieňovec

Oznámenie o prerokovaní zaradenia lokality SKUEV3342 Drieňovec do národného zoznamu území európskeho významu