Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

SKUEV3341 Dolný vrch

Oznámenie o prerokovaní zaradenia lokality SKUEV3341 Dolný vrch do národného zoznamu území európskeho významu