Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

SKUEV0400 Brezovské lúky

Oznámenie o prerokovaní zaradenia lokality SKUEV0400 Brezovské lúky do národného zoznamu území európskeho významu