hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Územia európskeho významu

SKUEV0075 Klátovské rameno

01.03.2023 Oznámenie o prerokovaní návrhu zaradiť vybrané parcely lokality SKUEV0075 Klátovské rameno do národného zoznamu území európskeho významu

SKUEV0822 Malý Dunaj

28.02.2023 Oznámenie o prerokovaní návrhu zaradiť vybrané parcely lokality SKUEV0822 Malý Dunaj do národného zoznamu území európskeho významu

SKUEV0889 Medovarské dubiny

20.02.2023 Oznámenie o prerokovaní návrhu zaradiť vybrané parcely lokality SKUEV0889 Medovarské dubiny do národného zoznamu území európskeho významu

SKUEV0891 Domanícke stráne

16.02.2023 Oznámenie o prerokovaní návrhu zaradiť časť parcely lokality SKUEV0891 Domanícke stráne do národného zoznamu území európskeho významu

SKUEV0192 Prosečné

16.02.2023 Oznámenie o prerokovaní návrhu zaradiť časti vybraných parciel lokality SKUEV0192 Prosečné do národného zoznamu území európskeho významu

SKUEV0309 Poprad

03.02.2023 Oznámenie o prerokovaní návrhu zvýšiť stupeň ochrany na vybraných parcelách lokality SKUEV0309 Poprad do národného zoznamu území európskeho významu

SKUEV0258 Tlstý vrch

01.02.2023 Oznámenie o prerokovaní zaradiť vybrané parcely lokality SKUEV0258 Tlstý vrch do národného zoznamu území európskeho významu

SKUEV0266 Skalka

31.01.2023 Oznámenie o prerokovaní zaradiť vybrané parcely lokality SKUEV0266 Skalka do národného zoznamu území európskeho významu

SKUEV0264 Klokoč

30.01.2023 Oznámenie o prerokovaní zaradiť vybrané parcely lokality SKUEV0264 Klokoč do národného zoznamu území európskeho významu

SKUEV0265 Suť

30.01.2023 Oznámenie o prerokovaní zaradiť vybrané parcely lokality SKUEV0265 Suť do národného zoznamu území európskeho významu

SKUEV0288 Kysucké Beskydy

26.01.2023 Oznámenie o prerokovaní zaradiť vybrané parcely lokality SKUEV0288 Kysucké Beskydy do národného zoznamu území európskeho významu

SKUEV0834 Ľadonhora

26.01.2023 Oznámenie o prerokovaní zaradiť vybrané parcely lokality SKUEV0834 Ľadonhora do národného zoznamu území európskeho významu

SKUEV0256 Strážovské vrchy

23.01.2023 Oznámenie o prerokovaní zaradiť vybrané parcely lokality SKUEV0256 Strážovské vrchy do národného zoznamu území európskeho významu

SKUEV0371 Žalostiná a SKUEV3371 Žalostiná

20.01.2023 Oznámenie o prerokovaní zaradiť vybrané parcely lokality SKUEV0371 Žalostiná a SKUEV3371 Žalostiná do národného zoznamu území európskeho významu

SKUEV0367 Holubyho kopanice a SKUEV3367 Holubyho kopanice

20.01.2023 Oznámenie o prerokovaní zaradiť vybrané parcely lokality SKUEV0367 Holubyho kopanice a SKUEV3367 Holubyho kopanice do národného zoznamu území európskeho významu
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]