Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie

OZNÁMENIE O VYPRACOVANÍ SPRÁVY O HODNOTENÍ STRATEGICKÉHO DOKUMENTU

02.03.2018 S CELOŠTÁTNYM DOSAHOM „Stratégia adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy - aktualizácia„ A INFORMÁCIA O VEREJNOM PREROKOVANÍ
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]