Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie

Záverečné stanovisko: Stratégia adaptácie SR na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy

13.06.2018 Ministerstvo životného prostredia SR oznamuje, že v súlade s § 14, 15 a 17 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bolo vydané záverečné stanovisko k strategickému dokumentu s celoštátnym dosahom „Stratégia adaptácie SR na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy – aktualizácia“.
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]