hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Envirorezort otvára druhú dekarbonizačnú výzvu za 340 miliónov eur

ilustračný obrázok

Podpredseda vlády a minister životného prostredia SR Tomáš Taraba dnes ohlásil spustenie v poradí druhej výzvy zameranej na dekarbonizáciu priemyslu z Plánu obnovy a odolnosti SR za 340 miliónov eur. O získanie nenávratných finančných prostriedkov sa môžu uchádzať priemyselné podniky spadajúce pod Európsky systém obchodovania s emisiami (EU ETS), do ktorého spadá 90% všetkých emisií z priemyslu. Minimálna ani maximálna výška poskytnutých finančných prostriedkov v rámci jednej žiadosti pritom nie sú stanovené.

Podľa vicepremiéra je cieľom celej dekarbonizačnej schémy z Plánu obnovy znížiť emisie skleníkových plynov aspoň o 1 232 926 ton ekvivalentu CO2. Projekty zahŕňajúce využívanie tuhých fosílnych palív alebo zemného plynu ako hlavnú surovinu resp. zdroj energie preto nebudú podporené. „Tieto podmienky vyrokovala s Európskou komisiou bývalá vláda. Mojou úlohou je urobiť všetko preto, aby tieto peniaze neprepadli, ale aby pomohli slovenskému priemyslu zlepšiť svoju konkurencieschopnosť. V prípade projektov využívajúcich malé množstvo zemného plynu môže byť podiel zemného plynu na konečnej spotrebe podporenej technológie najviac 20%. Podporené projekty navyše musia splniť súlad s požiadavkami pre najlepšie dostupné techniky BAT a normami Európskej únie,” vysvetlil Taraba.

Poskytnutú finančnú pomoc majú jednotlivé podniky investovať do ochrany životného prostredia v podobe znižovania emisií skleníkových plynov. Hlavnou podmienkou je zníženie emisií z prevádzky podniku registrovaného v systéme EU ETS aspoň o 30% v porovnaní s referenčným obdobím. Za oprávnené náklady však bude možno považovať iba investičné náklady priamo spojené s realizáciou projektu a vynaložené po podaní žiadosti o poskytnutie prostriedkov. Hlavným kritériom pri posudzovaní žiadostí bude najnižšia suma žiadaného príspevku za ušetrenú tonu emisií (70% váha) a absolútne zníženie emisií (30% váha).

Bližšie informácie o výzve sú zverejnené na webe https://www.minzp.sk/poo/vyzva-c-2-dekarbonizaciu-priemyslu.html . Žiadosti bude nutné po novom podávať prostredníctvom Informačného a monitorovacieho systému plánu obnovy (ISPO) na webovom odkaze https://ispo.planobnovy.sk/app/vyzvy