hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Výzva č.2 na dekarbonizáciu priemyslu

VÝZVA Č.2 NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE PROSTRIEDKOV MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY A ODOLNOSTI ZAMERANÁ NA PODPORU DEKARBONIZÁCIE PRIEMYSLU

Dátum vyhlásenia: 31.05.2024

Dátum uzávierky: 30.07.2024

Komponent: 4 – Dekarbonizácia priemyslu
Investícia: 1 – Fungovanie schémy dekarbonizácie priemyslu

Ministerstvo životného prostredia ako Vykonávateľ časti Plánu obnovy a odolnosti SR vyhlasuje Výzvu č.2 na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti zameranú na podporu dekarbonizácie priemyslu.
Dokumenty k výzve
Plné znenie výzvy a formulár žiadosti s prílohami sú dostupné registrovaným žiadateľom na webovom odkaze https://ispo.planobnovy.sk/app/vyzvy.

UPOZORNENIE

Žiadatelia vypracujú Žiadosť o poskytnutie prostriedkov mechanizmu prostredníctvom Informačného a monitorovacieho systému plánu obnovy (ISPO), ktorý je registrovaným žiadateľom dostupný na webovom odkaze https://ispo.planobnovy.sk/app/vyzvy.

Bližšie informácie o spôsobe doručenia žiadosti sú uvedené v plnom znení výzvy a v príručke pre žiadateľa.

Často kladené otázky:

Vykonávateľ bude zoznam často kladených otázok priebežne aktualizovať.

 

Dokumenty k výzve: