Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Telekomunikačné služby mobilného operátora

20.02.2018

Výzvy na predloženie ponuky na predmet zákazky: Telekomunikačné služby mobilného operátora