Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet

04.07.2018

Predmetom zákazky je bezhotovostný nákup bezolovnatého automobilového benzínu, ktorý musí spĺňať minimálne funkčné, prevádzkové a technické požiadavky a kvalitatívne parametre v zmysle normy STN EN 228, motorovej nafty, ktorá musí spĺňať minimálne funkčné, prevádzkové a technické požiadavky a kvalitatívne parametre v zmysle normy STN EN 590, činidla na redukciu NOx plynov, ktoré musí spĺňať minimálne funkčné, prevádzkové a technické požiadavky a kvalitatívne parametre v zmysle normy ISO 22241-1 a požiadavky na emisnú normu Euro 5 a Euro 6, a to na princípe bezhotovostnej úhrady prostredníctvom palivovej karty uchádzača.

Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený vo Zväzku 3 Súťažných podkladov a podmienky účasti v Časti 1.2 Súťažných podkladov.

Bližšie informácie k zákazke najdete na profile verejného obstarávateľa:
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/11716