Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Úradná tabuľa - Sekcia vôd - správne konania - I/18 a I/21 Petič - Hanušovce nad Topľou


Začiatok stránky:

I/18 a I/21 Petič - Hanušovce nad Topľou

Konanie o vydaní rozhodnutia, či ide o navrhovanú činnosť podľa § 16 ods. 6 písm. b) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov:

Informácia pre verejnosť

Projektová dokumentácia: A-B, C1, C2, D1, D2, D3, E, -I-, K-N

Odborné stanovisko

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.