Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Úradná tabuľa - Iné - OZNÁMENIE O STRATEGICKOM DOKUMENTE KONCEPCIA OCHRANY PRÍRODY A KRAJINY DO ROKU 2030


Začiatok stránky:

OZNÁMENIE O STRATEGICKOM DOKUMENTE KONCEPCIA OCHRANY PRÍRODY A KRAJINY DO ROKU 2030

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky oznamuje, že v súlade s § 17 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie začalo proces posudzovania vplyvov na životné prostredie strategického dokumentu „Koncepcia ochrany prírody a krajiny do roku 2030.“ Oznámenie vypracované podľa Prílohy č. 2 k zákonu č. 24/2006 Z.z. je uverejnené na adrese www.enviroportal.sk/sk/eia
Stanoviská k oznámeniu môžete zaslať na adresu Ministerstvo životného prostredia SR, Odbor ochrany biodiverzity a krajiny, Nám. Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava do 15 dní od uverejnenia tohto oznámenia.

 

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.