Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

„IBV Šurabová – Zákvašov, objekt PREDĹŹENIE OCHRANNEJ HRÁDZE“

07.01.2019