hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Oznámenie o možnosti zaradenia do zoznamu odborných hodnotiteľov

výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti:

Výzva na pre žiadateľov rozvojových projektov transformácie regiónu Národného parku Muránska Planina s kódom č. 05I01-18-V01 a Národného parku Poloniny s kódom 05I01-18-V02

Dátum oznámenia: 09.06.2022

Predmet Oznámenia

Ministerstvo životného prostredia SR prostredníctvom Odboru koordinácie implementácie Plánu obnovy a odolnosti ako Vykonávateľ časti Plánu obnovy a odolnosti SR Výziev na predkladanie Žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu POO s názvom Výzva pre žiadateľov rozvojových projektov transformácie regiónu Národného parku Muránska Planina a Národného parku Poloniny s kódmi č. 05I01-18-V01 a 05I01-18-V02 v rámci Komponentu 5 Adaptácia na zmenu klímy a Investície 1 Adaptácia regiónov na klimatickú zmenu s dôrazom na zadržiavanie vody, ochranu prírody a rozvoj biodiverzity oznamuje možnosť požiadať o zaradenie do zoznamu odborných hodnotiteľov žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti.


 

Aktualizácia:

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Vykonávateľ časti Plánu obnovy a odolnosti OZNAMUJE ZMENU Oznámenia o možnosti zaradenia do zoznamu odborných hodnotiteľov v bode č. 2. ŽIADOSŤ O ZARADENIE DO ZOZNAMU ODBORNÝCH HODNOTITEĽOV:

Pôvodný termín predloženia žiadosti o zaradenie do zoznamu odborných hodnotiteľov: 24.06.2022
Aktualizovaný termín predloženia žiadosti o zaradenie do zoznamu odborných hodnotiteľov: 08.07.2022

Zmena Oznámenia vyplynula z možnosti rozšírenia počtu odborných hodnotiteľov v rámci predĺženej lehoty na predkladanie žiadostí o možnosti zaradenia do zoznamu odborných hodnotiteľov. Uvedená zmena zároveň nemá vplyv na žiadosti uchádzačov podané do termínu zmeny Oznámenia t.j., nie je povinné predložené žiadosti doplniť alebo zmeniť.