hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Vyhlásenie výzvy LIFE 2020

Ministerstvo životného prostredia SR ako Národný kontaktný bod pre program LIFE v programovom období 2014-2020 informuje o vyhlásení poslednej výzvy na predkladanie žiadostí o grant v rámci programu na ochranu životného prostredia a klímy LIFE (2014-2020), ktorá bola zverejnená Európskou komisiou dňa 2.4.2020. Vzhľadom k aktuálnej situácii v súvislosti s pandémiou koronavírusu boli všetky termíny uzávierky výzvy pre jednotlivé prioritné oblasti predĺžené o 1 mesiac od pôvodne plánovaných.

Výzva sa týka tzv. tradičných projektov, integrovaných projektov a projektov technickej pomoci.

Všetky dokumenty k výzve je možné nájsť na stránke Európskej komisie: https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/calls-proposals

Odpovede na často kladené otázky nájdete tu:
https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/frequently-asked-questions-faqs

Európska komisia pripravila informačné podujatie k Výzve 2020 vo forme virtuálnej konferencie, podrobnejšie informácie nájdete tu: https://ec.europa.eu/easme/en/eu-life-information-and-networking-day

Informácie o programe LIFE v Slovenskej republike nájdete tu: https://www.minzp.sk/life/.

2020 CALLS FOR PROPOSALS