hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Verejné konzultácie o klimatických ambíciách EÚ pre rok 2030

Európska komisia plánuje v rámci Európskej zelenej dohody navrhnúť zvýšenie ambícií EÚ do roku 2030. Novým cieľom by malo byť zníženie emisií skleníkových plynov EÚ aspoň o 50 % - 55 % do roku 2030, v porovnaní s emisiami vypustenými v roku 1990. K zvyšovaniu ambícií chce však Európska komisia pristúpiť zodpovedne, preto potrebuje najprv podrobne zhodnotiť uskutočniteľnosť, ako aj sociálne, ekonomické a environmentálne dopady navrhovaného zvýšenia ambícií. Cieľom tohto zhodnotenia je zistiť, ako zvýšiť ambície EÚ tak, aby došlo k posilneniu konkurencieschopnosti EÚ, aby bola zabezpečená sociálna spravodlivosť a prístup k bezpečnej, finančne dostupnej a udržateľnej energii a ďalším materiálnym zdrojom, aby to bolo výhodné pre občanov a aby došlo k odvráteniu straty biodiverzity a zhoršovania životného prostredia.

Európska komisia spustila verejné konzultácie, aby umožnila občanom a organizáciám prispieť k posúdeniu, ako zvýšiť ambície EÚ do roku 2030 dostatočne zodpovedne. Do verejných konzultácií je možné zapojiť sa do 23. júna 2020 vyplnením dotazníka na stránke

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12265-2030-Climate-Target-Plan/public-consultation.

Dotazník obsahuje dve časti. Prvá sa zaoberá zvyšovaním ambícií vo všeobecnosti, druhá je technickejšia a môže vyžadovať odbornejšie znalosti. Nie je potrebné vyplniť obe časti dotazníka a rovnako nie je potrebné odpovedať na každú otázku v dotazníku.

Všetkým, čo majú záujem zúčastniť sa verejných konzultácií, odporúčame reagovať priamo cez prepojenie vyššie.