Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Tlačové správy: Október 2018

Štátny tajomník envirorezortu Norbert Kurilla otvoril medzinárodné podujatie venované zelenému hospodárstvu

22.10.2018
Slovensko ako historicky prvá krajina strednej Európy hostí zasadnutie pracovnej skupiny Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) GREEN Action Programme. Jej podpredsedom a členom byra je štátny tajomník ministerstva životného prostredia Norbert Kurilla Viac

 

V Bratislave sa skončilo stretnutie ministrov životného prostredia V4, Bulharska a Rumunska

22.10.2018
Štátny tajomník envirorezortu Norbert Kurilla dnes v historickej budove parlamentu v Bratislave privítal ministrov životného prostredia V4, Bulharska a Rumunska v rámci ročného predsedníctva SR vo Vyšehradskej skupine. Hlavnou témou rokovaní bola lepšia kvalita ovzdušia a viac investícií do čistej energie. Viac

 

Ministerstvo životného prostredia zefektívňuje dohľad nad dodržiavaním envirolegislatívy

19.10.2018
Envirorezort robí konkrétne kroky na zefektívnení činnosti Slovenskej inšpekcie životného prostredia (SIŽP). Zároveň pracuje spoločne s rezortom vnútra a Prezídiom policajného zboru na zintenzívnení vzájomnej spolupráce. Viac

 

Sólymos: Zmenu klímy nezastavíme. Na jej dôsledky sa musíme zodpovedne pripraviť

17.10.2018
Zmena klímy je jednou z najväčších výziev environmentálnej politiky 21. storočia. Najzraniteľnejšími oblasťami na Slovensku sú vodné hospodárstvo, poľnohospodárstvo, lesníctvo a sídelné prostredie. Dotkne sa však aj priemyslu, energetiky, dopravy či cestovného ruchu. Čeliť prejavom zmeny klímy a prijímať v boji s ňou účinné opatrenia. To je cieľom kľúčového dokumentu z dielne ministerstva životného prostredia – aktualizovanej Stratégie adaptácie Slovenskej republiky na zmenu klímy, ktorú dnes schválila vláda SR. Viac

 

Znevýhodnenie skládkovania či zvýšená ochrana chovu vzácnych živočíchov. Parlament podporil zákony z dielne envirorezortu

17.10.2018
Poslanci Národnej rady SR zahlasovali hneď za niekoľko zákonov, ktoré zvýšia ochranu životného prostredia na Slovensku. Ide o protiskládkový balíček a novelu zákona CITES. Viac

 

Lex Žitný získal podporu ústavnej väčšiny. Poslanci ocenili účinnejšiu ochranu vody

17.10.2018
Poslanci Národnej rady SR včera zahlasovali za Lex Žitný ostrov - prvý zákon na ochranu najvzácnejších zásobární vody v chránených vodohospodárskych oblastiach. Viac

 

Slovensko prijíma opatrenia v boji so zmenou klímy

16.10.2018
V súčasnosti žije na Slovensku približne polovica obyvateľov v mestách. A práve tu sa zmena klímy bude prejavovať najviac. O nevyhnutných opatreniach diskutujú v rokovacej sále Bratislavského samosprávneho kraja odborníci na konferencii s názvom Udržateľné mestá v kontexte zmeny klímy. Organizátormi podujatia sú Ministerstvo dopravy a výstavby SR a Ministerstvo životného prostredia SR v spolupráci s Bratislavským samosprávnym krajom. Viac

 

László Sólymos: Envirokriminalita sa nesmie vyplácať. Ohrozuje životné prostredie a zdravie ľudí na Slovensku

15.10.2018
Ministerstvo životného prostredia SR víta dnešný zásah polície ohľadom nelegálneho nakladania s odpadom. Prostredníctvom Slovenskej inšpekcie životného prostredia rezort poskytuje plnú súčinnosť. Viac

 

Zelený vzdelávací fond sa envirorezortu osvedčil, minister Sólymos ohlásil druhý ročník

12.10.2018
Minister životného prostredia László Sólymos sa dnes v Trsticiach zúčastnil projektu "Dajme škôlke zelenú", ktorý vznikol vďaka financiám zo Zeleného vzdelávacieho fondu. Envirorezort súčasne už v pondelok spustí druhé kolo podpory neziskových organizácií. Viac

 

Sólymos: Emisie z osobnej dopravy výrazne znížime

10.10.2018
Ministri životného prostredia krajín EÚ rozhodli. Emisie oxidu uhličitého sa od roku 2030 znížia o 35 percent oproti roku 2021 pri osobných automobiloch a o 30 percent pri ľahkých úžitkových vozidlách. Kompromisný návrh nakoniec podporilo 20 krajín vrátane Slovenska. Zasadnutia Rady ministrov životného prostredia v Luxemburgu sa zúčastnil minister životného prostredia László Sólymos. Viac

 

„Mŕtvy les“ - Tichá dolina

09.10.2018
Po takmer štrnástich rokoch od veternej kalamity v Tichej doline vo Vysokých Tatrách si príroda žije vlastným životom. Bez zásahu človeka, bez hospodárskych aktivít. Bezzásahovosť v najvzácnejších častiach národných parkov a nastavanie jasných pravidiel hospodárenia je prioritou envirorezortu. V súčasnosti je na stole novela zákona o ochrane prírody a krajiny, ktorá národným parkom Slovenska zaistí potrebnú ochranu. Viac

 

Sólymos: Dokončili sme práce na posilnení ochrany národných parkov

02.10.2018
Minister životného prostredia predstavil novelu zákona o ochrane prírody a krajiny. Po dlhom období je pripravená nová legislatíva, ktorá dokáže zaistiť národným parkom Slovenska potrebnú ochranu. Hlavnou myšlienkou novely je zaistiť stav, kedy ochrana prírody v národných parkoch bude nadradená nad ostatné činnosti a záujmy. Viac

 

Tatranským hasičom v boji s požiarmi pomôže nový hasiaci vak

01.10.2018
Šéf tatranských ochranárov dnes odovzdal hasičom závesné zariadenie na hasenie zo vzduchu, takzvaný bambi vak Viac