Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Spolufinancovanie 2011/2

Ministerstvo životného prostredia SR vyhlásilo dňa 7.9.2011 výzvu na predloženie žiadostí o spolufinancovanie projektov LIFE+ zo štátneho rozpočtu. Výzva je určená pre projekty LIFE10 schválené Európskou komisiou.


Žiadosti o spolufinancovanie spolu s povinnými prílohami môžu jednotlivé subjekty predkladať najneskôr do 10.10.2011.

 

Výzva na spolufinancovanie projektov LIFE (pdf, 2,47 Mb)
Formulár žiadosti o spolufinancovanie a rozpočet projektu (zip, 87,5 kB)
Vzor zmluvy s prílohami (zip, 129 kB)
Postupy a pravidlá spolufinancovania s prílohami (zip, 78,8 kB)