Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Spolufinancovanie 2011/1

04.03.2014

Ministerstvo životného prostredia SR vyhlásilo dňa 31.8.2011 výzvu na predloženie žiadostí o spolufinancovanie projektov LIFE+ zo štátneho rozpočtu. Výzva je určená pre projekty LIFE09 schválené Európskou komisiou.
Žiadosti o spolufinancovanie spolu s povinnými prílohami môžu jednotlivé subjekty predkladať najneskôr do 3.10.2011.

Operačný program Kvalita životného prostredia Program LIFE Rybárstvo Zonácia TANAPu Enviro-magazín Posudzovanie vplyvov - EIA Informačný systém odpadového hospodárstva Register priestorových informácií CITES NATURA 2000 Ochrana vôd Ochrana ovzdušia Odpady a obaly Zmena klímy a ekonomické nástroje Enviromentálne záťaže