Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Nová výzva LIFE 2014

Prvá výzva na predkladanie projektových návrhov v rámci nového programu LIFE (2014-2020) pre životné prostredie a oblasť klímy bola zverejnená dňa 18.júna 2014.
Všetky podrobnosti o výzve nájdete na webstránke:

http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2014/index.htm

 

Odpovede na často kladené otázky k Výzve 2014 nájdete na webstránke:

http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2014/faq.htm

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže