Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Nová výzva LIFE 2014

Prvá výzva na predkladanie projektových návrhov v rámci nového programu LIFE (2014-2020) pre životné prostredie a oblasť klímy bola zverejnená dňa 18.júna 2014.
Všetky podrobnosti o výzve nájdete na webstránke:

http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2014/index.htm

 

Odpovede na často kladené otázky k Výzve 2014 nájdete na webstránke:

http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2014/faq.htm

Operačný program Kvalita životného prostredia Program LIFE Rybárstvo Zonácia TANAPu Enviro-magazín Enviro-portál Zelený vzdelávací fond Posudzovanie vplyvov - EIA Informačný systém odpadového hospodárstva Register priestorových informácií CITES NATURA 2000 Ochrana vôd Ochrana ovzdušia Odpady a obaly Zmena klímy a ekonomické nástroje Enviromentálne záťaže