Vytlačiť Poslať stránku

RPI

Logá - UV SR, MF SR, MŽP SR a EÚ

www.opis.gov.sk, www.informatizacia.sk

 

 

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciuMinisterstvo životného prostredia SR - sprotredkovateľský orgán OP IIEurópska Únia

 

Register priestorových informácií – 2 fáza -OPII
Dátum začatia druhej fázy OPII projektu: 10/2015
Dátum skončenia realizácie druhej fázy OPII projektu: 02/2017