Vytlačiť Poslať stránku

RPI

www.opis.gov.sk, www.informatizacia.sk

 

 

          Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu                   Európska Únia

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra nájdete na www.opii.gov.skwww.eufondy.sk

Register priestorových informácií – 2 fáza -OPII
Dátum začatia druhej fázy OPII projektu: 10/2015
Dátum skončenia realizácie druhej fázy OPII projektu: 02/2017
Výška poskytnutého nenávratného finančného príspevku 2 578 912 €