Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

inspire

Infraštruktúra priestorových informácií na Slovensku

Webové sídlo Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky poskytujúce informácie v zmysle zákona č.362/2015 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 3/2010 Z. z. o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie (NIPI).

  • Webstránky NIPI  už od roku 2007 poskytujú systematicky informácie zamerané na podporu implementácie INSPIRE a zvyšovanie povedomia. Predstavujú historicky najstarší centrálny komponent, ktorý bol vytvorený nad systémom správy obsahu a poskytuje informácie, dokumenty a odkazy na všetky relevantné informačné zdroje
  • Národný geoportál je definovaný v zákone NIPI ako geoportál, ktorý tvorí prístupový bod do národnej infraštruktúry pre priestorové informácie a z ktorého je zabezpečený prístup na ostatné tematické geoportály v národnej infraštruktúre pre priestorové informácie. Národný geoportál  poskytuje od roku 2010 grafické užívateľské rozhranie pre vyhľadávanie priestorových údajov a služieb nad rôznymi vyhľadávacími službami (vrátane národnej vyhľadávacej služby), vizualizáciu obsahu zobrazovacích služieb a vytvorenie mapových kompozícií
  • Register priestorových informácií  v zmysle zákona NIPI je informačný systém verejnej správy, ktorý zabezpečuje jednotný prístup k zdrojom súborov priestorových údajov a služieb priestorových údajov, vrátane ich metaúdajov. RPI od roku 2016 zabezpečuje jednoznačnú identifikáciu priestorových údajov a služieb, vrátane ich metaúdajov, prevádzku národnej vyhľadávacej služby a jednotný prístup k zdrojom priestorových údajov a služieb, vrátane ich metaúdajov pre národný geoportál. Z pohľadu komponent NIPI v súčasnosti na centrálnej úrovni zabezpečuje plnenie požiadaviek pre metaúdaje, čiastočne pre sieťové služby ako aj monitoring a podávanie správ.
  • Národný projekt ESPUS - Efektívna správa priestorových údajov a služieb
  • Národný projekt JPPÚS - Jednotný prístup k priestorovým údajom a službám