Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Dokumenty k výzve 2010

 

Pre jednoduchšie pochopenie významu anglických originálov pripravilo ešte v roku 2009 Ministerstvo životního prostředí České republiky pracovnú verziu prekladu niektorých dokumentov pre žiadateľov, ktoré môžete nájsť pod nasledovným odkazom: http://www.mzp.cz/cz/pracovni_verze_prekladu_podkladu

Zároveň však upozorňujeme na skutočnosť, že záväznými sú formuláre uvádzané v anglickom jazyku.

Operačný program Kvalita životného prostredia Program LIFE Rybárstvo Zonácia TANAPu Enviro-magazín Enviro-portál Zelený vzdelávací fond Posudzovanie vplyvov - EIA Informačný systém odpadového hospodárstva Register priestorových informácií CITES NATURA 2000 Ochrana vôd Ochrana ovzdušia Odpady a obaly Zmena klímy a ekonomické nástroje Enviromentálne záťaže