Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Kalendár LIFE+ 2008

Zverejnenie výzvy na podávanie projektov 2008

15. júl 2008

Workšopy  pre potenciálnych žiadateľov organizované EK

júl – november 2008

Uzávierka podávania žiadostí na MŽP SR

21. november 2008

Uzávierka zaslania žiadostí Európskej komisii

5. január 2009

Hodnotenie projektov

Január – júl 2009

Podpis grantových zmlúv

31. december 2009

Najskorší začiatok projektu

1. január 2010

Operačný program Kvalita životného prostredia Program LIFE Rybárstvo Zonácia TANAPu Enviro-magazín Enviro-portál Zelený vzdelávací fond Posudzovanie vplyvov - EIA Informačný systém odpadového hospodárstva Register priestorových informácií CITES NATURA 2000 Ochrana vôd Ochrana ovzdušia Odpady a obaly Zmena klímy a ekonomické nástroje Enviromentálne záťaže