Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Kalendár LIFE+ 2007

Výzva na podávanie projektov LIFE +

15. 9. 2007

Podanie projektu LIFE + na MŽP SR

Do 30. 11. 2007

Formálna kontrola a výzva na doplnenie

Do 1 týždňa od podania

Vypracovanie stanoviska k projektu

Do 1 týždňa od podania (najneskôr do 10. 12. 2007)

Zaslanie žiadostí a stanovísk do EK

15. 1. 2008 do 17:00

Kontrola oprávnenosti projektov

16. 1. 2008

15. 2. 2008

Odborné hodnotenie projektov

16. 2. 2008

30. 4. 2008

Predbežný zoznam projektov

1. 5. 2008

Predloženie predbežného zoznamu projektov Výboru LIFE +

15. 7. 2008

Zasadanie Výboru LIFE +

31. 7. 2008

Podpis grantových zmlúv

16. 10. 2008

30. 11. 2008

Najskorší začiatok projektu

1. 1. 2009

Operačný program Kvalita životného prostredia Program LIFE Rybárstvo Zonácia TANAPu Enviro-magazín Enviro-portál Zelený vzdelávací fond Posudzovanie vplyvov - EIA Informačný systém odpadového hospodárstva Register priestorových informácií CITES NATURA 2000 Ochrana vôd Ochrana ovzdušia Odpady a obaly Zmena klímy a ekonomické nástroje Enviromentálne záťaže