Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Druhá výzva

Po vyhodnotení projektov predložených v 2. výzve programu nadnárodnej spolupráce Juhovýchodná Európa a po ukončení procesu zapracovávania podmienok schválenia do projektových žiadostí bolo v rámci písomnej schvaľovacej procedúry Monitorovacím výborom v marci 2011 schválených celkovo 21 projektov. V 7 projektoch sú zapojené subjekty zo Slovenska, a to buď v úlohe projektového partnera, asociovaného partnera alebo pozorovateľa (observer).

Zoznam schválených projektov 2 (pdf, 170,5 kB)

Operačný program Kvalita životného prostredia Program LIFE Rybárstvo Zonácia TANAPu Enviro-magazín Posudzovanie vplyvov - EIA Informačný systém odpadového hospodárstva Register priestorových informácií CITES NATURA 2000 Ochrana vôd Ochrana ovzdušia Odpady a obaly Zmena klímy a ekonomické nástroje Enviromentálne záťaže