Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Kontrola oprávnenosti výdavkov

Kontrolu oprávnenosti výdavkov vykonávajú pracovníci Ministerstva životného prostredia SR, odbor riadenia implementácie projektov a odbor platieb a koordinácie auditov

Kontakt:
Ing. Peter Baláž

vedúci Oddelenie riadenia implementácie projektov ochrany prírody nadnárodnej spolupráce a technickej pomoci
Ministerstvo životného prostredia SR
Sekcia environmentálnych programov a projektov
Odbor riadenia implementácie projektov
Námestie Ľ. Štúra 1
821 35 Bratislava
(pracovisko: Jeséniova 17, 833 15 Bratislava)

 

Operačný program Kvalita životného prostredia Program LIFE Rybárstvo Zonácia TANAPu Enviro-magazín Posudzovanie vplyvov - EIA Informačný systém odpadového hospodárstva Register priestorových informácií CITES NATURA 2000 Ochrana vôd Ochrana ovzdušia Odpady a obaly Zmena klímy a ekonomické nástroje Enviromentálne záťaže