Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Výzva na spolufinancovanie LIFE +

MŽP SR ako Národný orgán pre program LIFE+ vyhlásilo výzvu na spolufinancovanie projektov LIFE13 zo štátneho rozpočtu

 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Národný orgán pre program LIFE+ vyhlasuje VÝZVU na predkladanie žiadostí o spolufinancovanie LIFE+ zo štátneho rozpočtu pre projekty LIFE13.

Cieľom výzvy je poskytnúť spolufinancovanie projektom schváleným z výzvy Európskej komisie pre projekty LIFE+ z roku 2013. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky má záujem na úspešnom implementovaní projektov LIFE+, ktoré zlepšujú kvalitu životného prostredia. Cieľom výzvy je aj transpozícia a implementácia predpisov EÚ v oblasti životného prostredia.

Kód výzvy: LIFE+ 2013/2015

Dátum vyhlásenia výzvy: 20.03.2015

Dátum uzavretia výzvy: 20.04.2015

 

Výzva na predkladanie žiadostí o spolufinancovanie LIFE+ zo štátneho rozpočtu pre projekty LIFE13

Prílohy výzvy:

Žiadosť o spolufinancovanie a Rozpočet projektu a časový harmonogram realizácie projektu

Mechanizmus čerpania finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektov LIFE+ zo štátneho rozpočtu pre programové obdobie 2007 - 2013

Návrh zmluvy