Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Nechajte auto doma nielen počas Dňa bez áut

21.09.2018

Do práce, do školy či na víkendový pobyt využite inú formu dopravy a podporte udržateľnú mobilitu nielen počas zajtrajšieho Dňa bez áut (22.september). Ten tradične uzatvára Európsky týždeň mobility (16. – 22. september), ktorého cieľom je motivovať k podpore alternatívnych spôsobov dopravy a investovania do trvalých opatrení v prospech udržateľnej mobility.

Deň bez áut má za cieľ účastníkom dopravy priblížiť výhody pre životné prostredie prijateľnejších spôsobov dopravy (pešia chôdza, bicykel, autobus, mestská hromadná doprava, vlak...) a podporiť obmedzovanie dopravy automobilmi. Zajtra sa aj na Slovensku opäť uzavrú niektoré časti miest, či obcí pre automobilovú dopravu a vytvorí sa tak priestor pre spoločenské, kultúrne a športové aktivity. Aktuálnu tému kampane Kombinuj a choď! potvrdia počas Dňa bez áut napríklad v Trnave uzavretím Radlinského ulice. Celodenný program bude zahŕňať cykloburzu, cyklopotulky po Trnave a premietanie filmov v autobuse, ktoré kladú dôraz na udržateľnú mobilitu a alternatívne spôsoby dopravy. Interaktívne ekohry, maľovanie kruhového objazdu či BikeLab, Ekomerač priblížia hravým spôsobom pojem udržateľnosti nielen v oblasti mobility, ale aj v širšom vzťahu k životnému prostrediu. Naše hlavné mesto oslávi tento deň tradičnou cyklojazdou cez bratislavské mosty, na ktorej sú vítaní aj korčuliari či chodci a Banskobystričania si ho pripomenú večernou Svetelnou cyklojazdou mestom. Viac informácii o aktivitách 54 zaregistrovaných slovenských miest do kampane ETM 2018 počas Dňa bez áut sa dočítate na stránke http://eurotm2018.eurotm.sk/.

Aktivity počas Európskeho týždňa mobility však nie sú ohraničené len aktivitami zaregistrovaných samospráv s ich partnermi. Teší nás, že opäť podporilo ETM 2018 Ministerstvo dopravy a výstavby SR a premiérovo sa pripojili aj samosprávne kraje. S 50-percentnou zľavou a bezplatnou prepravou bicyklov tak môžeme počas ETM 2018 cestovať vo vybraných vlakoch Železničnej spoločnosti Slovensko a v prímestských autobusoch. V niektorých mestách sa vezieme zadarmo aj v mestskej hromadnej doprave (MHD). Oficiálny partner kampane ETM 2018 Zväz autobusovej dopravy podporuje kampaň vyčlenením reklamného priestoru na propagáciu myšlienky ETM 2018 na zadných sklách prímestských autobusov a vo vozidlách distribuuje letáčiky ku kampani. Zároveň sa snaží prostredníctvom kampane „Skús bus“ prilákať ľudí z áut do hromadnej dopravy. Spoločnosť ARRIVA Slovakia a. s. podporuje kampaň súťažami a aktivitami v 4 regiónoch Slovenska, kde je prevádzkovateľom dopravných služieb.

Ministerstvo životného prostredia SR spolu s národným koordinátorom – Slovenskou agentúrou životného prostredia podporuje kampaň aj vyhlásením Národnej súťaže o Cenu ETM v troch kategóriách Aktívna samospráva, Efektívne trvalé opatrenie a Originálna aktivita. Jej cieľom je zvýšiť motiváciu samospráv zapojiť sa do najväčšej kampane na podporu udržateľnej mestskej mobility v Európe a vytvoriť priestor na vzájomnú inšpiráciu a súťaživosť medzi sídlami na Slovensku. Samosprávy, ktoré majú záujem uchádzať sa o cenu Národnej súťaže ETM a zaregistrovali sa do kampane ETM 2018 sa môžu prihlásiť do 1. októbra 2018.