hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Lex Žitný ostrov podporilo v prvom čítaní 109 poslancov

 

Prvý zákon na ochranu najvzácnejších zásobární vody prináša efektívnejší nadrezortný prístup, zvyšuje informovanosť obyvateľov, sprísňuje pokuty a zavádza možnosť takzvaných trojrezortných kontrol. Zákon v prvom čítaní podporilo 109 poslancov.

„Zákon na ochranu najvzácnejších vodohospodárskych oblastí na jednom mieste stanovuje jasné pravidlá, čo vo vodohospodárskych oblastiach možno a čo nemožno robiť. Zjednocuje platnú legislatívu, zefektívňuje jej kontrolu a sprísňuje sankcie za porušenie,“ povedal minister životného prostredia László Sólymos.

Lex Žitný ostrov tak v chránených vodohospodárskych oblastiach napríklad zakazuje výstavbu priemyselných zdrojov, v ktorých sa vyrábajú alebo používajú znečisťujúce látky. Zamedzuje budovaniu spracovateľských zariadení na uhynuté zvieratá či skládok na nebezpečný odpad. Pri porušení zákona hrozí pokuta až do výšky 165 000 eur. Nová legislatíva zároveň zvyšuje informovanosť verejnosti. Obce majú povinnosť informovať kedykoľvek bude kvalita pitnej vody predstavovať riziko. Úrady verejného zdravotníctva budú poskytovať informácie o prekročení limitov vo vodách a zelený rezort každý rok zverejní komplexnú správu o kvalite vôd na Žitnom ostrove.

„Lex Žitný ostrov nie je prvým ani posledným opatrením envirorezortu na ochranu vodu, no naopak nadväzuje na opatrenia, ktoré sme spravili v posledných dvoch,“ uviedol minister životného prostredia László Sólymos, pričom vyzdvihol predovšetkým kroky v boji proti skládkam, zrýchlenie procesu odstraňovania envirozáťaží, zefektívnenie dozoru nad nakladaním s odpadovými vodami či sprísnenie dohľadu nad agrochémiou v chránených vodohospodárskych oblastiach.

Práce na Lex Žitný ostrov spojili hneď tri ministerstvá. Okrem rezortu životného prostredia sa na znení zákona o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd podieľalo aj ministerstvo zdravotníctva a rezort pôdohospodárstva.

Na Slovensku je v súčasnosti 10 chránených vodohospodárskych oblastí – Žitný ostrov, Strážovské vrchy, Beskydy a Javorníky, Veľká Fatra, Nízke Tatry (západná časť a východná časť), Horné povodie Ipľa, Rimavice a Slatiny, Muránska planina, Horné povodie rieky Hnilec, Slovenský kras (Plešivská planina a Horný vrch), Vihorlat.