hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

UNESCO ocenilo pokrok, ktorý envirorezort dosiahol pri ochrane Karpatských bukových pralesov

Pri vzácnej lokalite je však nevyhnutné spresniť hranice a zabezpečiť prísnu ochranu

V dňoch 24. júna až 4. júla prebieha v Bahrajne 42. zasadnutie Výboru svetového dedičstva. Jedným z už prediskutovaných bodov boli Staré bukové lesy a bukové pralesy Karpát a iných regiónov Európy. Výbor svetového dedičstva uvítal pokrok, ktorý sa Slovensku za uplynulý rok v tejto oblasti podarilo dosiahnuť, zároveň však vyzval Slovensko na čo najskoršie spresnenie hraníc a legislatívnu ochranu celej lokality.

„Zabezpečenie najvyššieho stupňa ochrany lokality je nesmierne dôležité. Nie len pre zachovanie samotnej značky UNESCO, ale pre zachovanie práve vzácneho územia,“ vyhlásil László Sólymos, minister životného prostredia. Šéf envirorezortu zároveň podotkol, že ešte veľa práce je pred nami. A podčiarkol nevyhnutnosť spoločného nadrezortného prístupu.

Výbor svetového dedičstva sa v Bahrajne zaoberal správou, ktorú Slovenská republika predložila 1. februára 2018. V správe ministerstvo životného prostredia informovalo o krokoch, ktoré sa pre zachovanie vzácnej lokality vykonali za posledný rok. A zároveň rezort uviedol aj výzvy, na ktorých zelené ministerstvo naďalej pracuje spoločne s ostatnými ministerstvami a dotknutými subjektami. Najdôležitejšiu výzvu predstavuje návrhu na spresnenie hraníc lokality. Práve to následne umožní posilniť a zefektívniť ochranu tejto prírodnej pamiatky, ktorá sa nachádza v Národnom parku Poloniny a v Chránenej krajinnej oblasti Vihorlat.

Ministerstvo životného prostredia za posledné obdobie spravilo viacero krokov na ochranu Karpatských bukových pralesov. Prebehli desiatky rokovaní s veľkým množstvom dotknutých subjektov, štátnych aj neštátnych. V máji minulého roka envirorezort zorganizoval medzinárodnú konferenciu v Bardejove, ktorej nosnou témou bol práve potenciál značky UNESCO pre rozvoj ekoturizmu. A významný posun predstavovalo aj schválenie Programu starostlivosti o Národný park Poloniny na roky 2017-2026.

Na Slovensku sa v súčasnosti nachádzajú dve unikátne prírodné pamiatky zaradené do svetového dedičstva UNESCO – Jaskyne Slovenského a Aggtelekského krasu a Staré bukové lesy a bukové pralesy Karpát a iných regiónov Európy. Práve tzv. Karpatské bukové pralesy, ktoré sa však dnes už neobmedzujú iba na región Karpát a rozprestierajú sa celkovo v 12 krajinách naprieč celou Európou, boli jednou zo 100 lokalít, ku ktorým Výbor svetového dedičstva prerokoval Správu o stave zachovania lokality.