hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Vodohospodári dnes nasadia maximálnu možnú techniku na obnovu dodávok vody v Tatrách

 

Ministerstvo životného prostredia oslovilo agrorezort a vodárne, aby spoločnými silami čo najskôr pomohli obyvateľom Ždiaru a Tatranskej Javoriny

Slovenský vodohospodársky podnik (SVP) dnes na priamy pokyn ministra životného prostredia Lászlóa Sólymosa nasadil maximálnu možnú techniku na práce na vodnom toku Javorinka. Cieľom prác je napomôcť k čo najrýchlejšej obnove dodávok pitnej vody pre obce Ždiar a Tatranská Javorina. Práve obnova pitnej vody v lokalite je podľa rezortu absolútnou prioritou. Preto sa ministerstvo na najvyššej úrovni spojilo aj agrorezortom a Asociáciou vodárenských spoločností.

„Včera v podvečerných hodinách sa na rezort obrátil starosta Ždiaru s vážnymi obavami a prosbou o pomoc. Podľa jeho slov, zásobovanie pitnou vodou v obci je nedostatočné a obáva sa, aby sa nezačali využívať aj staré nepoužívané zdroje vody,“ vyhlásil minister životného prostredia László Sólymos.

V prvých dňoch práce komplikovalo počasie a situácia v celom regióne, preto bol nasadený jeden stroj. Dnes však dostupné kapacity SVP budú nasadené práve na práce, ktoré napomôžu obnove dodávok vody do oboch obcí. Vzhľadom na dostupnosť a obmedzené priestorové pomery budú v tejto fáze nasadené dva veľké pásové bagre a obslužné nákladné vozidlo na práce v koryte a obnovu brehu v súčinnosti s podnikom Štátne lesy TANAP, ktorý doplní ďalšiu techniku za účelom vytvorenia provizórneho násypu cesty. SVP však urobí všetko pre ukončenie prác v čo najkratšom termíne.

„Pre plnú obnovu dodávok spraví SVP v čo najkratšom možnom čase maximum. No je potrebné plné nasadenie aj vodárenskej spoločnosti, kvôli prácam na infraštruktúre a Štátnych lesov TANAP pre opravu ciest,“ podotýka Pavel Virág, technickoprevádzkový riaditeľ Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p.. Na prácu vodohospodárov musia nadviazať aj Štátne lesy TANAP a vodárenská spoločnosť, aby sa dodávky pitnej vody obnovili. Ministerstvo životného prostredia a agrorezort sa preto spojili na úrovni štátnych tajomníkov, aby sa zaistila maximálna možná spolupráca oboch rezortných organizácií. Zelený rezort sa zároveň obrátil aj na Asociáciu vodárenských spoločností, aj priamo na dotknutú vodárenskú spoločnosť so žiadosťou o plnú súčinnosť.

Rezort životného prostredia prostredníctvom svojich vodohospodárov pôsobí v regióne Vysokých Tatier od začiatku povodne. Do prác sa zapojil okamžite ako to podmienky povolili a spustil nevyhnutné práce na zabezpečenie životov a majetku obyvateľov. „Určite by som sa chcel poďakovať všetkým svojim kolegom a ďalším, ktorí sa do povodňových prác obratom zapojili. Chcem ubezpečiť všetkých obyvateľov regiónu, že rezort životného prostredia je s nimi a intenzívne pracuje všetkým, čo ma k dispozícii,“ uzatvoril László Sólymos.