hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Vláda schválila Lex Žitný ostrov, historicky prvý zákon na ochranu najvzácnejších vodohospodárskych oblastí

 

Prvý zákon na ochranu najvzácnejších zásobární vody prináša efektívnejší nadrezortný prístup, zvyšuje informovanosť obyvateľov, sprísňuje pokuty a zavádza možnosť takzvaných trojrezortných kontrol.

Prvý zákon na ochranu tej najvzácnejšej suroviny na Slovensku, vody, putuje do parlamentu. Práce na Lex Žitný ostrov spojili hneď tri ministerstvá. Okrem rezortu životného prostredia sa na znení zákona o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd podieľalo aj ministerstvo zdravotníctva a rezort pôdohospodárstva.

 

„Ak skutočne chceme chrániť životné prostredie, tak sa envirorezort musí stať motorom zmien nie len u seba, ale aj na ostatných ministerstvách. Pri ochrane vody to platí dvojnásobne. A práve Lex Žitný ostrov je príkladom, že sa to dá,“ vyhlásil László Sólymos, podpredseda vlády a minister životného prostredia.

Zákon na ochranu najvzácnejších vodohospodárskych oblastí na jednom mieste stanovuje jasné pravidlá, čo vo vodohospodárskych oblastiach možno a čo nemožno robiť. Zjednocuje platnú legislatívu, zefektívňuje jej kontrolu a sprísňuje sankcie za porušenie.

Lex Žitný ostrov tak v chránených vodohospodárskych oblastiach napríklad zakazuje výstavbu priemyselných zdrojov, v ktorých sa vyrábajú alebo používajú znečisťujúce látky. Zamedzuje budovaniu spracovateľských zariadení na uhynuté zvieratá či skládok na nebezpečný odpad. Pri porušení zákona hrozí pokuta až do výšky 165 000 eur.

„Považujem za veľmi dôležité, že zákon zefektívňuje výmenu informácií medzi rezortmi a podčiarkuje význam informovania verejnosti,“ podotýka Ján Mikas, hlavný hygienik SR.
Nová legislatíva výrazne zvyšuje informovanosť verejnosti. Obce majú povinnosť informovať kedykoľvek bude kvalita pitnej vody predstavovať riziko. Úrady verejného zdravotníctva budú poskytovať informácie o prekročení limitov vo vodách a zelený rezort každý rok zverejní komplexnú správu o kvalite vôd na Žitnom ostrove.