hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Bratislavský obchvat sa dostal pod drobnohľad hneď dvoch rezortov

 

Ministri životného prostredia a dopravy dnes kontrolovali výstavbu D4R7 pri Jarovskom ramene

 

Minister životného prostredia László Sólymos a minister dopravy Árpád Érsek dnes navštívili stavbu bratislavského obchvatu pri Jarovskom ramene. Kontrolný deň predstaviteľov oboch rezortov tak prebehol v lokalite, v ktorej má dochádzať k podozreniam z porušovania platnej envirolegislatívy. Obaja ministri uistili ako zhotoviteľa, tak verejnosť, že výstavba obchvatu je a naďalej zostáva pod drobnohľadom všetkých kompetentných orgánov.

„Už pred niekoľkými týždňami som vydal pokyn Slovenskej inšpekcii životného prostredia, aby sporné úseky preverili. Inšpektori odvtedy vykonali viaceré kontroly v teréne a preverujú povinnú dokumentáciu. Pričom sa zameriavajú aj na dodávateľov použitých materiálov,“ vyhlásil László Sólymos.

Pri jednom z kontrolovaných dodávateľov sa Slovenská inšpekcia životného prostredia už zaoberá podozrením, že predložená dokumentácia je v rozpore s informáciami, ktoré inšpektori získali počas obhliadky v uvedenom zariadení. Konkrétne detaily však inšpekcia bude môcť poskytnúť až po uzatvorení kontrol. Minister životného prostredia sa zároveň spojil aj s riaditeľom Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave, ktorý ministra uistil, že prípadom sa zaoberá aj polícia. „Obchvaty sú nevyhnutné, ak chceme zlepšovať kvalitu ovzdušia v našich mestách. Na druhej strane to nie je žiaden dôvod, aby sme tolerovali akékoľvek podozrenia z porušovania pravidiel,“ podotkol László Sólymos.

Ministerstvo dopravy opakovane vyzvalo stavebný dozor, aby detailne sledoval postupy výstavby a dodržiavanie všetkých stavebných aj enviromentálnych postupov. „Som presvedčený, že maximálne efektívnu kontrolu pri takýchto rozsiahlych projektoch dosiahneme len vtedy, ak rezorty dopravy a životného prostredia budú intenzívne spolupracovať. A to sa nám darí,“ podčiarkol Érsek.