hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

V záujme zdravého životného prostredia bude možné aj vyvlastňovať

Nová legislatíva zavedie pri envirozáťažiach inštitút vyvlastnenia, ak to bude nevyhnutné pre ochranu životného prostredia a zdravia obyvateľov

Vláda dnes schválila novelu zákona o environmentálnych záťažiach z dielne Ministerstva životného prostredia SR. Novela umožní obmedziť vlastnícke práva v prípade, že zlyhajú všetky ostatné spôsoby ako získať súhlas vlastníkov pozemkov, na ktorých majú prebiehať sanačné práce nevyhnutné pre ochranu životného prostredia a zdravia obyvateľov.

„Paradoxne zavádzame nástroj, ktorý chceme používať len vo výnimočných prípadoch. Predstavuje len poistku, ak nebude možné žiadnym iným spôsobom sa s vlastníkmi dohodnúť,“ povedal minister životného prostredia László Sólymos. Pričom podľa jeho slov envirorezort bude naďalej preferovať všetky ostatné možnosti. Či už kúpu, nájom, zriadenie vecného bremena alebo ďalšie.

V súčasnosti platí, že ak sa nepodarí dohodnúť s vlastníkom nie je možné so sanáciou začať. „Ak napríklad má niekto nereálne finančné očakávania a nie je v našich možnostiach týmto očakávaniam vyjsť v ústrety, môže zastaviť celú sanáciu záťaže, ktorá ohrozuje zdravé životné prostredie,“ pokračuje László Sólymos.

Ministerstvo životného prostredia pripravilo legislatívnu zmenu napríklad na základe skúseností pri riešení skládky v bratislavskej Vrakuni. Vlastníkom pozemkov, na ktorých sa majú sanačné práce vykonať, náleží férová kompenzácia za dočasné obmedzenie ich práv. Rokovania s vlastníkmi ešte stále neboli ukončené. Pričom rezort pre sanáciu musí mať na všetkých parcelách právny vzťah k pozemku. „Napriek novej legislatíve verím, že dôjde k dohode. A vďaka novej legislatíve bude možné predchádzať podobným situáciám aj pri sanáciách ďalších environmentálnych záťaží,“ uzavrel minister.

Envirorezort venuje záťaži vo Vrakuni maximálnu pozornosť. Vďaka tomu sa jej riešenie za posledné mesiace pohlo dopredu viac ako za celé roky. Ministerstvo životného prostredia zabezpečilo sanačný projekt, odbornú oponentúru projektu, plán prác, bežia verejné obstarávania a vykonalo sa ďalšie množstvo potrebných úkonov. Projekt sanácie chce ministerstvo financovať najmä z európskych fondov, kde sú na environmentálne záťaže v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia vyčlenené prostriedky vo výške 180 mil. eur.