hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Vodný plán z dielne MŽP ochráni vodné toky pred znečistením

ilustračný obrázok

Vodný plán Slovenska na roky 2022 až 2027 je nástrojom na ochranu a udržateľné využívanie podzemných a povrchových vôd. Tento dokument aktualizuje a prehodnocuje predchádzajúce plány, aby sa čo najúčinnejšie dosiahli environmentálne ciele.

Vodný plán Slovenska pozostáva z plánov manažmentu správneho územia povodia Dunaja a  povodia Visly. Zároveň je aj podkladom pre vypracovanie medzinárodných plánov povodí. Poslaním Vodného plánu je stanoviť spôsob a časový harmonogram dosiahnutia cieľov a požiadaviek, vymedzených v rámcovej smernici o vodách (RSV).

Minister životného prostredia SR Ján Budaj na dnešné rokovanie vlády predložil v poradí už tretí Vodný plán Slovenska, ktorý vládny kabinet schválil. Schválený plán, ktorý sa vypracováva každých šesť rokov, sa pošle Európskej komisii.