hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Minister Budaj: Prioritou je efektívne a transparentné odstraňovanie envirozáťaží

ilustračný obrázok

 

Vládny kabinet dnes schválil Správu o plnení štátneho programu sanácie environmentálnych záťaží z dielne Ministerstva životného prostredia SR (MŽP). Zo správy vyplýva, že štát vynaložil vyše 130 mil. eur na riešenie envirozáťaží v období rokov 2016 až 2021. Štátny program sanácie envirozáťaží bol v poradí druhým programom pre danú problematiku na Slovensku.

Na riešenie environmentálnych záťaží bolo pôvodne vyčlenených vyše 260 mil. eur, vrátane financií z Operačného programu Kvalita životného prostredia 2014 – 2020, spolufinancovania zo štátneho rozpočtu a ďalších zdrojov. Zazmluvniť sa podarilo približne polovicu – 130 mil. eur.

Podľa slov ministra životného prostredia Jána Budaja boli dôvodom nízkeho čerpania predovšetkým chyby vo verejnom obstarávaní v projektových dokumentáciách envirozáťaží, či nevyjasnené vlastnícke vzťahy. Časté boli tiež nesprávne výklady zákonov a vyhlášok, dlhé lehoty rozhodnutí, technické a materiálové nedostatky, kumulácia agendy, ale tiež nedostatočné personálne a finančné zabezpečenie príslušných štátnych úradov.

Práve nedostatočné personálne obsadenie a kumulovanie agendy na okresných úradov v sídle kraja je jedným z hlavných problémov výkonu miestnej štátnej správy na úseku envirozáťaží. Okresné úrady, odbory starostlivosti o životné prostredie sú od roku 2013 administratívne a finančne podriadené Ministerstvu vnútra SR. MŽP presadzuje ich začlenenie pod svoj rezort. Obnovenie špecializovanej štátnej správy na úseku ochrany životného prostredia je nevyhnutné aj kvôli plánovanému vytvoreniu špecializovanej štátnej správy na úseku výstavby.

MŽP pri sanácii starých environmentálnych záťaží presadzuje transparentnosť a účelovosť štátom vynakladaných financií. Parlament v tejto súvislosti schválil minulý rok zmeny, ktoré pomôžu spravodlivejšiemu odstraňovaniu envirozáťaží. MŽP spolupracovalo s poslancami Národnej rady SR, predkladateľmi novely zákona o environmentálnych záťažiach, na príprave tejto novely. MŽP v krátkej dobe predloží plán odstraňovania envirozáťaží na roky 2022 – 2027.