hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Environmentálne zhromaždenie OSN stavia prírodu do centra diskusií o globálnej hospodárskej obnove

ilustračný obrázok

Slovensko, ako krajina uprostred Európy, si plne uvedomuje a preberá na seba zodpovednosť za zápas s klimatickou krízou, zdôraznil minister životného prostredia Ján Budaj vo svojom video-odkaze počas 5. zasadnutia Environmentálneho zhromaždenia Organizácie spojených národov (UNEA-5.2). Podujatie Programu OSN pre životné prostredie (UNEP) sa začalo dnes v kenskom hlavnom meste Nairobi. Jeho hlavnou myšlienku je, že prírodu treba vnímať ako kľúč k dosiahnutiu trvalo udržateľného sociálneho, ekonomického aj environmentálneho rozvoja.

Počas otváracieho plenárneho zasadnutia prehovoril komisár EÚ pre životné prostredie, oceány a rybárstvo Virginijus Sinkevičius. V spoločnom stanovisku členských štátov EÚ ostro odsúdil Ruskú agresiu na území Ukrajiny a vyzval Ruskú federáciu na okamžité ukončenie vojenských aktivít na celom území Ukrajiny. Upozornil na dopad vojenských aktivít nielen na civilné obyvateľstvo, ale aj na životné prostredie a zdravie. So spoločným stanoviskom EÚ sa stotožnili aj Čierna Hora a Ukrajina.

Podľa ministra Jána Budaja konferencia má posunúť úsilie krajín, ako je Slovensko, ďalej dopredu.„Pre nás je to predovšetkým Plán obnovy a odolnosti. Podľa tohto plánu sa Slovensko stane krajinou odolnou voči klimatickej kríze a zároveň krajinou, ktorá bude účinne s krízou bojovať tak, aby sme už v roku 2030 dosiahli 55 %-né zníženie emisií oproti roku 1990 a aby sme sa v roku 2050 stali klimaticky neutrálnou krajinou,“ povedal Ján Budaj vo svojom príhovore.

Hlavnou témou zasadnutia je nutnosť posilniť opatrenia prijaté v prospech prírody, aby sa dosiahli ciele trvalo udržateľného rozvoja. Šéf envirorezortu vyzdvihol spoluzodpovednosť suchozemských krajín, vrátane Slovenska, za znečistenie morí a oceánov plastovým odpadom. „Plne si uvedomujeme aj to, že plasty, ktoré nevytriedime na konci končia v oceánoch sveta. Preto zavádzame veľmi ostré opatrenia na zastavenie akéhokoľvek odpadu, ktorý by sa dostával z našich riek do morí a oceánov,“ vyhlásil Budaj. Minister zároveň vyzval zúčastnených, aby splnili očakávania ľudí a nastolili riešenia na zvládnutie svetovej environmentálnej krízy.

Na zasadnutí sa očakáva ministerské vyhlásenie, v ktorom svetoví lídri potvrdia všetky zásady uvedené v Deklarácii o životnom prostredí a rozvoji prijatej v júni 1992 v Rio de Janeiro, a tiež deklarujú svoje odhodlanie pokračovať v implementácii Agendy 2030 pre udržateľnosť z roku 2015. Dôraz je kladený na zabránenie ďalšieho znečistenia planéty plastami, zastavenie globálneho úbytku biodiverzity a rozpadu biotopov spôsobenej zmenami v krajine, nadmerným využívaním mora, neudržateľnými modelmi spotreby a výroby, klimatickou zmenou, ale tiež inváznymi nepôvodnými druhmi, znečistením oceánov, sladkej vody, ovzdušia a pôdy.