hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Vodohospodárske sympózium napomáha rozvoju slovensko-maďarských vzťahov

ilustračný obrázok

 

Spoločné slovensko-maďarské monitorovanie vplyvu prevádzky Vodného diela Gabčíkovo na životné prostredie bolo hlavnou témou pracovného rokovania predstaviteľov slovenskej a maďarskej vlády v kaštieli Chateau Appony v Oponiciach pri Nitre. Predstavitelia oboch delegácií schválili a podpísali spoločné výročné správy z monitorovania, dohodli sa na termínoch výmeny dát medzi expertmi, ako aj na termínoch vypracovania národných a následných spoločných správ.

Rokovania a neformálne diskusie podporil generálny tajomník služobného úradu ministerstva životného prostredia Marek Chovan. „Vedenie envirorezortu podporuje činnosť expertov a očakáva, že v nasledujúcom období tím zostavený splnomocnencom vlády SR pre Gabčíkovo Andrejom Kasanom dohovorí s maďarskými partnermi nielen optimalizáciu monitoringu vplyvu Vodného diela Gabčíkovo na životné prostredie, ale v spolupráci s rezortnými organizáciami aj zintenzívnenie prác na vypracovaní hodnotiacich správ, kde za predchádzajúcich vlád došlo ku sklzom v dohovorených termínoch,“ uviedol Chovan.

Slovenskú vládnu delegáciu viedol na rokovaniach Andrej Kasana, ktorého menovala vláda Slovenskej republiky na základe návrhu vicepremiéra a ministra životného prostredia Tomáša Tarabu za splnomocnenca pre výstavbu a prevádzku Sústavy vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros. Maďarský tím viedol András Rácz, štátny tajomník pre ochranu prírodného prostredia Ministerstva pôdohospodárstva Maďarska.

Členmi slovenskej delegácie boli aj zástupcovia vedenia rezortných organizácií Peter Molda, poverený generálny riaditeľ Vodohospodárskej výstavby š.p., Peter Čadek, poverený generálny riaditeľ Slovenského vodohospodárskeho podniku š.p., Ondrej Voda, generálny riaditeľ Výskumného ústavu vodného hospodárstva a Martin Benko, generálny riaditeľ Slovenského hydrometeorologického ústavu. Rokovaní sa zúčastnili aj zástupcovia ďalších ministerstiev, ochranárov či akademickej sféry.

Odborníci z Výskumného ústavu vodného hospodárstva prezentovali maďarským partnerom návrh na optimalizáciu metodík a aktualizáciu monitorovaných lokalít v rámci platformy 1. Slovensko-maďarského sympózia o environmentálnych, vodohospodárskych a energetických aspektoch Sústavy vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros. Podujatie pripravilo Občianske združenie Vodohospodári pod vedením jeho predsedu Petra Panenku.