hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Vláda ruší poplatok, ktorý zaťažuje tepelné čerpadlá

ilustračný obrázok

Majitelia či prevádzkovatelia tepelných čerpadiel typu voda-voda nebudú musieť platiť poplatky za odber podzemnej vody pri využívaní ich tepelného potenciálu. Vďaka tomu sa zjednoduší a zlacnie ich prevádzka. Rozhodol o tom dnes vládny kabinet, ktorý schválil novelu vodného zákona z dielne ministerstva životného prostredia pod vedením Tomáša Tarabu.

Podľa podpredsedu vlády a ministra životného prostredia Tomáša Tarabu platila obdobná výnimka na odbery podzemných vôd pre účely tepelných čerpadiel do roku 2014. Zmenou vodného zákona účinnou od 15. januára 2015 sa však zrušilo oslobodenie od platenia poplatkov za odbery podzemných vôd na účely energetického využitia. „Odber podzemných vôd sa aktuálne spoplatňuje v množstve nad 15 000 m3 za kalendárny rok alebo 1 250 m3 za mesiac. V súčasnosti tak musia majitelia týchto čerpadiel na Slovensku odvádzať poplatky za využívanie vôd. Tieto poplatky slúžia ako finančná náhrada za užívanie vôd, najskôr boli príjmom Environmentálneho fondu, neskôr príjmom štátneho Slovenského vodohospodárskeho podniku,“ vysvetlil Taraba.

Envirorezort očakáva, že oslobodenie tepelných čerpadiel voda-voda od poplatkov motivuje viac ľudí k prechodu na ekologické a energeticky efektívne vykurovanie a chladenie. „Odstraňujeme ďalšie administratívne bariéry a podporujeme využívanie obnoviteľných zdrojov energie, a tým aj dosahovanie klimatických cieľov a znižovanie závislosti od fosílnych palív,“ dodal Taraba.

Tepelné čerpadlá systému voda-voda dosahujú najvyššiu efektívnosť a najvyššie úspory primárnej energie. Nová legislatíva je tak v súlade s cieľmi Plánu obnovy a odolnosti SR, ako aj s politikami EÚ, ktoré podporujú odstraňovanie bariér pri prechode na čistú energiu, ako je využívanie tepelných čerpadiel. Po schválení parlamentom nadobudne novela zákona účinnosť 13. júla 2024.