hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

V druhej polovici minulého roka spôsobili povodne škody za viac ako 760-tisíc eur

ilustračný obrázok

V druhom polroku 2023 zasiahli povodne na Slovensku obce v rámci celého územia Slovenska. Suma škôd spôsobených povodňami dosiahla sumu viac ako 760-tisíc eur. Viac ako polovicu z tejto sumy tvorili škody na majetku fyzických osôb, ktoré presiahli hranicu 402-tisíc eur. Obciam vznikli škody za viac ako 211-tisíc a právnickým osobám a podnikateľom za viac ako 100-tisíc. Štátu spôsobili povodne ujmu v hodnote 46-tisíc eur. Vyplýva to zo Správy o priebehu a následkoch povodní na území Slovenskej republiky v období od júla do konca decembra 2023, ktorú vzal dnes na vedomie vládny kabinet. Dokument vypracovalo Ministerstvo životného prostredia SR spoločne s Ministerstvom vnútra SR.

Slovensko zasiahli povodne v druhej polovici minulého roka najmä v letnom a zimnom období. Kým letné povodne boli zapríčinené predovšetkým trvalým či prívalovým dažďom, povodne v zimnom období spôsobil najmä topiaci sa sneh prípadne topiaci sa sneh v kombinácii s dažďom.

Najväčšie výdavky v súvislosti s povodňovými záchrannými prácami zaznamenali obce v Prešovskom kraji (306-tisíc eur). Nasledovali Banskobystrický (71-tisíc eur), Košický (67-tisíc eur), Žilinský (52-tisíc eur) a Trnavský kraj (6-tisíc eur). Celkové výdavky na záchranné práce vrátane výdavkov Hasičského a záchranného zboru (4-tisíc) presiahli sumu 509-tisíc eur. Náklady na povodňové zabezpečovacie práce v uvedenom období boli 2 514 815,41 eur. Správa tiež obsahuje dodatočne verifikované výdavky na povodňové zabezpečovacie práce, ktoré boli vynaložené počas povodní v prvom polroku 2023, vo výške 133 492,43 eur.

Povodne si na území Slovenska v druhom polroku 2023 vyžiadali vyhlásenie niektorého zo stupňov povodňovej aktivity (SPA) v celkovo 210 oblastiach. Najčastejšie išlo o oblasti v čiastkovom povodí Bodrogu, Slanej, Ipľa, Dunaja, Váhu a Hornádu. V nich bol 84-krát vyhlásený III. stupeň SPA, 151-krát II. stupeň SPA a v jednom prípade viedli povodne aj k vyhláseniu mimoriadnej situácie.