hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Parlament schválil Tarabovu legislatívu, ktorá zlepší potravinovú sebestačnosť a starostlivosť o krajinu

ilustračný obrázok

Dvadsaťročné obdobie nečinnosti štátu a byrokracie pri odstraňovaní náletových drevín, ktoré znemožňovali zmysluplne obhospodarovať vyše 200-tisíc poľnohospodárskej pôdy, sa skončilo. Parlament dnes schválil novelu zákona o ochrane prírody a krajiny podpredsedu vlády a ministra životného prostredia Tomáša Tarabu, ktorá umožní zlepšiť potravinovú sebestačnosť Slovenska a odbúrava administratívnu náročnosť pri obhospodarovaní pôdy, osobitne v prípadoch, ak ide o odstraňovanie náletových drevín a kríkov. Za zmenu zákona o ochrane prírody hlasovalo 77 poslancov parlamentu.

Podľa podpredsedu vlády a ministra životného prostredia Tomáša Tarabu pomôže právna úprava zlepšiť potravinovú sebestačnosť Slovenska, biodiverzitu aj starostlivosť o krajinu. „Ak trvalo niekedy aj desať rokov kvôli správnym konaniam, do ktorých sa nabúravali mimovládne organizácie, získať povolenia, aby poľnohospodár mohol odstrániť náletové dreviny a vyčistiť poľnohospodársku pôdu, tak odkazujete poľnohospodárom, že nechceme, aby ste na pôde pestovali slovenské plodiny, chceme dovážať skleníkové zo zahraničia. Tento prístup hádzania polien pod nohy poľnohospodárom, ovocinárom a vinohradníkom sa skončil. Parlamentom schválená novela zákona o ochrane prírody prináša jednoduchší výrub drevín bez zbytočného byrokratického zaťaženia ľudí starajúcich sa o krajinu,“ podčiarkol Taraba.

V praxi to znamená, že na výrub stromov s obvodom kmeňa do 90cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, a súvislé krovité porasty s výmerou do 200 m2 nebude potrebný súhlas orgánu ochrany prírody. Nová legislatíva zároveň umožní efektívne a rýchlo odstraňovať krovité porasty bez ohľadu na ich výmeru vo viniciach, a to za účelom výsadby nového viniča. Ďalej sa umožní odstraňovanie krovitých porastov bez ohľadu na ich výmeru na terasových stupňoch ovocných sadov a viníc. Nová právna úprava tak odstraňuje zásadné nedostatky pôvodnej právnej úpravy, pričom reflektuje na potreby obyvateľstva pri poľnohospodárskych alebo iných činnostiach v krajine, a to zároveň za podmienky, že v dostatočnej miere budú chránené záujmy ochrany prírody a krajiny.

„Základná téza musí vždy platiť. Ak je niečo les, nech je les, keď je niečo lúka, nech je lúka, a keď je niečo poľnohospodárska pôda, má byť udržiavaná. Vďaka tomu sa obnoví aj biodiverzita. Práve na jej úbytok upozorňuje Slovensko aj OECD,“ dodal Taraba.

Jednoduchšie odstraňovanie drevín má tiež sprehľadniť krajinu, čo možno považovať za významné preventívne opatrenie na zníženie nebezpečných stretov človeka s medveďom hnedým, ako aj škôd spôsobovaných zverou na poľnohospodárskych plodinách a ovocných sadoch. Zákon má tiež pomôcť pri čistení náletových zón, ktoré spôsobujú sťahovanie nielen raticovej zveri, ale aj medveďov. Nová právna úprava sa nevzťahuje na lesy, teda žiadne ani náletové stromy sa nemôžu rúbať a rovnako sa nevzťahuje na parky, mestskú zeleň a na pozemky určené na zastavanie.