hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Štát bude sanovať ďalšiu envirozáťaž, vláda poverila jej odstránením ministerstvo životného prostredia

ilustračný obrázok

Vládny kabinet na dnešnom rokovaní rozhodol, že Ministerstvo životného prostredia SR zabezpečí sanáciu ďalšej environmentálnej záťaže v okrese Rimavská Sobota. Konkrétne ide o skládku priemyselných odpadov Pod Branzovou v meste Hnúšťa. Na sanáciu záťaže sa využijú peniaze z Programu Slovensko. Celkovo je na účel odstraňovania environmentálnych záťaží na Slovensku z eurofondov v rámci Programu Slovensko vyčlenených približne 240 miliónov eur.

V prípade environmentálnej záťaže v Hnúšti nebolo možné určiť povinnú osobu za environmentálnu záťaž a príslušný okresný úrad v sídle kraja zastavil konanie o určení povinnej osoby podľa zákona o environmentálnych záťažiach. Rozhodnúť preto musela vláda SR. Ministerstvo životného prostredia predloží do jedného roka na Okresný úrad v sídle kraja Banská Bystrica na schválenie plán prác na odstránenie envirozáťaže. Súčasťou plánu prác budú aj údaje o predpokladaných finančných nákladoch na sanáciu záťaže. Celková výška finančných nákladov na odstránenie envirozáťaže však bude závisieť od rozsahu znečistenia a výberu sanačných metód na lokalite.

Environmentálnu záťaž tvoria dve skládky – tzv. stará skládka a nová skládka. Stará skládka slúžila v minulosti najmä na ukladanie trosky a popola zo Slovenských lučobných závodov š. p. V jej tesnej blízkosti, na severnej strane je situovaná novšia skládka, ktorá bola prevádzkovaná v rokoch 1996 až 2009. Stará skládka ukončila svoju prevádzku v roku 2000. V súčasnosti nedisponuje žiadnymi tesniacimi prvkami, taktiež ochranné prvky novej skládky sú zväčša nefunkčné a skládka je v havarijnom stave s únikom priesakových kvapalín do okolia.