hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Slovensko - maďarské rokovania k SVD G-N

ilustračný obrázok

V pondelok 8. júla 2024 sa na Vodnom diele Gabčíkovo uskutočnilo rokovanie splnomocnencov vlád pre výstavbu a prevádzku Sústavy vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros vedených na maďarskej strane Gáborom Czepekom, za účasti vysokých predstaviteľov Ministerstva energetiky a energetickej spoločnosti MVM a na slovenskej strane Andrejom Kasanom za účasti zástupcov Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky a Vodohospodárskej výstavby š.p.

Za necelého polroka sa uskutočnilo už päť bilaterálnych rokovaní splnomocnencov vlád, delegácií a expertov v Oponiciach, Budapešti, Dunakiliti, Stuttgarte a v Gabčíkove. Obidve strany sa zhodujú na tom, že je potrebné zosúladiť súčasný stav s právnym stavom a nájsť obojstranne prospešné riešenie, ktoré zaistí protipovodňovú ochranu a medzinárodnú aj rekreačnú a športovú plavbu, prispeje k zlepšeniu environmentálnych podmienok a zlepší aj energetické využitie hydropotenciálu Dunaja na Vodnej elektrárni Gabčíkovo.

Intenzitu rokovaní chcú obidve strany udržať aj v najbližšom období, aby ministri Slovenska a Maďarska mohli v súvislosti so Sústavou vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros čo najskôr predložiť svojim vládam návrh na obojstranne prijateľné definitívne usporiadanie vzťahov medzi Slovenskou republikou a Maďarskom.