hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Vláda schválila finančnú stabilizáciu Slovenského vodohospodárskeho podniku

ilustračný obrázok

Poplatky za užívanie vôd už ďalej nebudú poukazované na účet Environmentálneho fondu. Na dnešnom rokovaní o tom rozhodol vládny kabinet. Ten odobril nariadenie vlády, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 755/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška neregulovaných platieb, výška poplatkov a podrobnosti súvisiace so spoplatňovaním užívania vôd v znení neskorších predpisov.

Po novom tak bude priamym príjemcom poplatkov za užívanie vôd správca vodohospodársky významných vodných tokov – Slovenský vodohospodársky podnik š. p. (SVP). Doteraz boli finančné prostriedky z poplatkov za využívanie podzemných vôd rovnako ako aj poplatky za vypúšťané odpadové vody poukazované na osobitný účet Environmentálneho fondu. SVP dostávalo iba úhradu nákladov za zabezpečovanie administratívnych procesov súvisiacich so spoplatňovaním užívania vôd.

Podľa podpredsedu vlády SR a ministra životného prostredia Tomáša Tarabu Slovenský vodohospodársky podnik, ktorý má na starosti slovenské vody, rieky a protipovodňovú ochranu bol systematicky finančne likvidovaný. „Nedostával platby za služby, ktoré dodával. Dnešný krok je prvý z viacerých, ktoré ho stabilizujú a postavia na nohy,“ vyhlásil Taraba.

Nové nastavenie smerovania poplatkov tak poskytne vodohospodárom finančné zdroje na plnenie svojich zákonných povinností pri správe vodných tokov a zabezpečovanie neregulovaných a verejnoprospešných vodohospodárskych služieb, o ktoré budú následne znížené požiadavky na financie zo zdrojov štátneho rozpočtu.

Nariadenie vlády nadobudne účinnosť 15. januára 2024.