hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Taraba v Paríži ocenil prístup OECD k hodnoteniu enviropolitiky

ilustračný obrázok

Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) prediskutovala environmentálnu výkonnosť Slovenska. Posúdila ju v kontexte jeho národných a medzinárodných environmentálnych cieľov od predchádzajúceho hodnotenia v roku 2011. V tejto súvislosti sa v Paríži uskutočnila obhajoba, ktorú viedol podpredseda vlády a minister životného prostredia SR Tomáš Taraba.

Hodnotiaca správa environmentálnej výkonnosti sa zameriava predovšetkým na pokrok Slovenska v oblasti kľúčových aspektov transformácie zelenej ekonomiky, manažovania odpadov a zachovania biodiverzity v kontexte zmeny klímy. Šéf envirorezortu Taraba ocenil profesionálnu úroveň expertov OECD, a to aj napriek tomu, že hodnotenie je voči dosiahnutému pokroku Slovenska za uplynulé obdobie kritické.

„OECD potvrdilo to, čo tvrdím od prvého dňa vo funkcii. A to, že ochrana životného prostredia sa reálne nevykonáva. To, čo sa robí, je iba písanie zákonov. Hodnotenie OECD je smutné, ale plné faktov o neschopnosti predošlého vedenia. Priority máme klásť na odstránenie skládkovania, podporu transformácie priemyslu či odkanalizovanie obcí. Keby som túto správu písal sám, napísal by som to isté,“ podčiarkol Taraba.

Minister ubezpečil predstaviteľov OECD, že nimi vypracovanú analýzu a hodnotenie bude považovať za podklad pri rozhodovaní sa pri vykonávaní skutočnej ochrany životného prostredia. „Zároveň je správa pre mňa argumentačnou bázou, ktorú použijem voči tým, ktorí chcú ignorovať realitu, že Slovensko zanedbalo vybudovanie základnej environmentálnej infraštruktúry, bez ktorej žiaden štát nevie dosiahnuť pokrok v ochrane životného prostredia,“ dodal Taraba.

Procesu environmentálneho hodnotenia sa zúčastnili aj odborníci ministerstiev pôdohospodárstva, hospodárstva, dopravy, financií, ale tiež zástupcovia Stálej misie SR pri OECD a dvoch hodnotiacich krajín, Česka a Estónska. Celý proces hodnotenia environmentálnej výkonnosti Slovenska ako členskej krajiny OECD bude zavŕšený publikovaním hlavnej správy, hodnoteniami a odporúčaniami, ktoré by mali pomôcť zvyšovať environmentálnu výkonnosť Slovenska.

Celá správa spolu s hodnoteniami a odporúčaniami bude verejne prístupná po jej publikovaní na jar tohto roku. Aktuálne hodnotenie je v poradí tretím hodnotením od vstupu SR do OECD v roku 2000.