Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Zelený vzdelávací fond sa envirorezortu osvedčil, minister Sólymos ohlásil druhý ročník

12.10.2018

Minister životného prostredia László Sólymos sa dnes v Trsticiach zúčastnil projektu "Dajme škôlke zelenú", ktorý vznikol vďaka financiám zo Zeleného vzdelávacieho fondu. Envirorezort súčasne už v pondelok spustí druhé kolo podpory neziskových organizácií.

„Myšlienka Zeleného vzdelávacieho fondu je jednoduchá - prepojiť súkromný, štátny a neziskový sektor, aby sme spoločne zvýšili úroveň environmentálnej výchovy na Slovensku. Úspech prvého ročníka nám dokazuje, že sme sa vybrali správnou cestou,“ uviedol minister Sólymos v Trsticiach, kde sa nachádza jeden z podporených projektov .

Neformálnu envirovýchovu a vzdelávanie pre udržateľný rozvoj považuje rezort za kľúčové, keďže pomáhajú budovať environmentálne povedomie a vedú ku komplexnému pochopeniu vzájomných vzťahov medzi človekom a  životným prostredím. Ide o  rozvíjanie a  najmä pochopenie nevyhnutného prechodu k udržateľnému rozvoju spoločnosti. Konkrétne cieľom projektu „Dajme škôlke zelenú“ v Trsticiach je prehĺbiť vzťah detí k prírode napríklad vybudovaním náučnej záhradky, alebo pravidelnými návštevami lesa.

Partnermi prvého kola Zeleného vzdelávacieho fondu boli spoločnosti CRH, Velux, Slovnaft, Slovalco a Nadácia VÚB a jedna súkromná osoba – pani Eulália Štefanová. Podporených bolo 25 projektov, pričom celková výška podpory predstavovala 142-tisíc eur.

„Druhý ročník spúšťame od pondelka 15. októbra a predkladanie projektov bude možné až do 15. januára 2019,,“ ukončil minister Sólymos s tým, že už teraz svoju podporu vyjadrili spoločnosti spoločnosti CRH, Velux, Slovnaft, Slovalco, Nadácia EPH., Strabag, U.S. STEEL a, Taipejská reprezentačná kancelária, pričom v súčasnosti zvažujú podporu i ďalšie spoločnosti. Celková alokácia sa predpokladá vo výške takmer 200-tisíc eur.

V novom ročníku rezort zároveň znižuje administratívnu náročnosť pri podávaní žiadostí o podporu zo Zeleného vzdelávacieho fondu.

Podporované témy, aktivity a cieľové skupiny:

Témy:

  1. Voda pre udržateľný rozvoj
  2. Zelené a inteligentné sídla a prechod na obehové hospodárstvo
  3. Predchádzanie a zmierňovanie nepriaznivých dôsledkov zmeny klímy
  4. Zlepšenie kvality ovzdušia 
  5. Čistá mobilita
  6. Zdravé a udržateľné budovy

Aktivity a cieľové skupiny:

  1. Výchovno-vzdelávacie projekty pre deti a  mládež
  2. Výchovno-vzdelávacie projekty celoživotného vzdelávania, pre dospelých a odbornú verejnosť
  3. Výchovno-vzdelávacie aktivity pre koordinátorov environmentálnej výchovy a iných pedagogických pracovníkov

Oznámenie o podpore v rámci druhého ročníka je zverejnené na webovej stránke: www.zelenyvzdelavacifond.sk. Bližšie informácie poskytneme záujemcom o podporu poskytneme na zvf@sazp.sk alebo telefónnom čísle 048/43 74 177 a 048/ 43 74- 185.