hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Štátny tajomník envirorezortu Norbert Kurilla otvoril medzinárodné podujatie venované zelenému hospodárstvu

Slovensko ako historicky prvá krajina strednej Európy hostí zasadnutie pracovnej skupiny Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) GREEN Action Programme. Jej podpredsedom a členom byra je štátny tajomník ministerstva životného prostredia Norbert Kurilla

Výmena skúseností pri zavádzaní ekonomických a sociálnych reforiem s dôrazom na ochranu životného prostredia. V Bratislave dnes odštartovalo významné medzinárodné dvojdňové podujatie, na ktorom bude približne stovka odborníkov z celého sveta diskutovať a hľadať riešenia ako podporovať v krajinách východnej Európy, Kaukazu a Strednej Ázie zelené hospodárstvo založené na racionálnom využívaní prírodných zdrojov. Podujatie organizuje Ministerstvo životného prostredia SR spoločne s Organizáciou pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD). Ide v poradí o 25. výročné stretnutie procesu, ktorý bol spustený začiatkom deväťdesiatych rokov vtedajšou Českou a Slovenskou federatívnou republikou.

Bratislavské stretnutie sa bude venovať prioritne dvom témam – udržateľnému energetickému sektoru a zelenému financovaniu. V obidvoch prípadoch pôjde o panelovú diskusiu na vysokej úrovni. Hlavnými rečníkmi budú podpredseda Európskej komisie pre Energetickú úniu Maroš Ševčovič a podpredseda Európskej investičnej banky Vazil Hudák. Aktívnymi účastníkmi diskusie bude tiež výkonná tajomníčka Európskej hospodárskej komisie OSN Oľga Algayerová a riaditeľ direktoriátu OECD pre životné prostredie Rodolfo Lacy.

Súčasťou stretnutia bude diskusia na expertnej úrovni k investíciám do udržateľnej infraštruktúry, integrovanému vodnému hospodárstvuobehovému hospodárstvu. Posledným prerokovaným bodom bude zhodnotenie výsledkov a implementácia programu práce a rozpočtu na roky 2017-2018 a diskusia k návrhu na najbližšie roky 2019 a 2020.

Podujatia sa zúčastňujú vysokí predstavitelia envirorezortov východnej Európy, Kaukazu a Strednej Ázie, členských krajín OECD ale aj medzinárodných organizácií ako Európska komisia, Európska investičná banka, Európska hospodárska komisia OSN (UNECE), Direktoriát OECD pre životné prostredie, Program OSN pre životné prostredie (UNEP), Európska investičná a rozvojová banka (EBRD) či súkromný sektor.

Zelené hospodárstvo je také fungovanie hospodárstva, ktoré zabezpečuje ekonomický rast a rozvoj spoločnosti pri čo najefektívnejšom využívaní prírodných energetických a materiálnych zdrojov. Zároveň predstavuje alternatívu na zmenu. Rast príjmov a zamestnanosti je v ňom zabezpečovaný investíciami, ktoré znižujú emisie uhlíka, celkové znečistenie ovzdušia a vody, zvyšujú efektívnejšie využívanie energie a surovinových zdrojov, zabraňujú strate biodiverzity a ekosystémových služieb, je ohľaduplné k prírodným zdrojom a pozná ich hodnotu

GREEN Action Task Force je platformou pre dialóg a výmenu (transformačných) skúseností s aplikáciou (zavádzaním) princípov zeleného hospodárstva do praxe (do procesu ekonomických, sociálnych a inštitucionálnych reforiem) v krajinách regiónu východnej Európy, Kaukazu a strednej Ázie.