hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Ministerstvo životného prostredia zefektívňuje dohľad nad dodržiavaním envirolegislatívy

Za prvý polrok 2018 inšpektori životného prostredia odhalili porušenie legislatívy pri každej tretej kontrole. Najviac porušení bolo pri ochrane prírody

Envirorezort robí konkrétne kroky na zefektívnení činnosti Slovenskej inšpekcie životného prostredia (SIŽP). Zároveň pracuje spoločne s rezortom vnútra a Prezídiom policajného zboru na zintenzívnení vzájomnej spolupráce.

„Ani ten najlepší zákon nepomôže, ak zostane na papieri. Veľká časť zodpovednosti je na pleciach našich inšpektorov. Preto robíme všetko preto, aby svoju úlohu zvládali z roka na rok lepšie. Výsledky sú už na stole. Napríklad spolupráca polície s účasťou inšpekcie v Moste pri Bratislave či Limbachu,“ vyhlásil László Sólymos, podpredseda vlády a minister životného prostredia.

Prvé a najdôležitejšie kroky už ministerstvo životného prostredia spravilo. Od roku 2016 sa tak vytvorilo takmer 40 nových pracovných pozícií. Rovnako navyšujeme rozpočet, v roku 2018 stúpol o takmer jednu pätinu oproti roku 2017.

Výmenou za to očakávam, že inšpekcia zvýši svoje úsilie a predovšetkým ráznosť pri udeľovaní pokút. Porušovanie pravidiel nemôže byť na Slovensku ekonomicky výhodnejšie ako ich dodržiavanie,“ doplnil László Sólymos.

Okrem zefektívňovania práce Slovenskej inšpekcie životného prostredia sa envirorezort zaoberá aj prehlbovaním spolupráce so zložkou polície zameranej na odhaľovanie envirokriminality. Spoločná pracovná skupina ministerstva životného prostredia a ministerstva vnútra zadefinovala 13 okruhov, ktoré je nevyhnutné vyriešiť.

Prvotnou úlohou je legislatívne zakotviť spoluprácu medzi políciou a envirorezortom. To by umožňovalo napríklad Slovenskej inšpekcii životného prostredia vstupovať na súkromné pozemky v sprievode príslušníkov policajného zboru. Zároveň je nevyhnutné zvýšiť pokuty pri porušení pravidiel. Nakoniec, no v neposlednom rade aj viac využívať inštitút super-rýchleho konania.

„Venujeme sa však aj veľmi konkrétnym oblastiam. Napríklad potrebe posilniť spoluprácu pri internetovej kriminalite. Často práve na internete dochádza k predaju chránených živočíchov a je nevyhnutné legislatívne zakotviť povinnú súčinnosť prevádzkovateľov portálov pri odhaľovaní páchateľov,“ podotkol László Sólymos.

Zefektívňovanie činnosti SIŽP a aktívna spolupráca s enviropolíciou je hlavnou úlohou nového generálneho riaditeľa Róberta Ružičku. Podľa jeho slov je pred inšpekciou veľký kus práce. Podčiarkujú to aj výsledky inšpekcie za prvý polrok 2018. Z viac ako 1400 kontrol našli inšpektori porušenie takmer v každom treťom prípade. Najviac porušení sa odhalilo pri ochrane prírody a krajiny, kedy z 243 kontrol až 149 preukázalo porušenie platnej legislatívy. V oblasti ochrany vôd sa našlo porušenie pri takmer 45 % prípadoch a v odpadovom hospodárstve pri 25 % kontrolách.

„Ak to zrátame a podčiarkneme, tak porušenie envirolegislatívy nie je na Slovensku zriedkavým úkazom. Nejde však o samotné udeľovanie pokút, ale predovšetkým o dosiahnutie nápravy. V ideálnom prípade predchádzaniu deliktov,“ podotkol Róbert Ružička. Nový generálny riaditeľ SIŽP za svoje hlavné úlohy považuje zefektívniť činnosť inšpekcie, zvýšiť dôveru verejnosti v prácu inšpektorov a posilniť medzinárodnú spoluprácu pri ochrane životného prostredia.

Prehľad o vykonaných kontrolách za 1. polrok 2018

Ochrana vody ovzdušia odpadové hosp. príroda biologická bezpečnosť povoľovanie a kontrola Spolu

Počet kontrol

279

330

287

243

80

187

1 406

Počet
porušení

124

51

72

149

1

98

495

% podiel

44,4

15,5

25,1

61,3

1,3

52,4

35,2